Poesie nell’erba con Sabrina Giarratana | PoetaTerra Festival