Meraviglie, domeniche a teatro – Rassegna Auditorium Spira Mirabilis 23/24